آدرس

خوزستان، دزفول، خیابان امام جنوبی بین بهار آزادی و شاه خراسان

تلفن فروشگاه

064-13222312

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل