آدرس

زنجان ، خدابنده ، خیابان سهروردی روبروی کوچه شهید کتابی

تلفن فروشگاه

024-34221784

زمینه فعالیت

سواری/کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل