آدرس

گیلان، لوشان، جمال آباد، جنب ورودی شهرک صنعتی،فروشگاه سمیع پور

تلفن فروشگاه

013-34610633

زمینه فعالیت

کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل