آدرس

استان مازندران، ساری، کمربندی غربی، مقابل میدان بار،  200 متر بعد از اکبر جوجه، فروشگاه سالیانه

تلفن فروشگاه

011-33110827

زمینه فعالیت

کامیونی/اتوبوسی

برندها

تراینگل