کد اطمینان دپارتمان حمل و نقل آمریکا

این کد به شما این اطمینان را می دهد که مشخصات فنی تایر شما مطابق با استانداردهای دپارتمان حمل و نقل امریکا می باشد و در بر گیرنده اطلاعات زیر…

ادامه خواندنکد اطمینان دپارتمان حمل و نقل آمریکا