کد درجه بندی کیفیت تایر

tsh02

این کدگذاری توسط اداره امنیت حمل و نقل جاده های ملی آمریکا تدوین گردیده است برای تست تایر در سه دسته اصلی زیر 1- پوشش آج تایر: میزان سایش تایر را در مقایسه با سایر تولیدات آن کارخانه مقایسه می کند. نمره 100 درجه پایه تایر می باشد. نابراین تایری با درجه 200 از لحاظ

کد اطمینان دپارتمان حمل و نقل آمریکا

tsh01

این کد به شما این اطمینان را می دهد که مشخصات فنی تایر شما مطابق با استانداردهای دپارتمان حمل و نقل امریکا می باشد و در بر گیرنده اطلاعات زیر می باشد: کد بین المللی تولید کننده تایر کد بین المللی کارخانه ای که تایر در آن تولید گردیده است. هفته ای از سال که

مشخصات تایر

tsh

دیواره تایر، کناره های بیرونی و داخلی تایر می شود که دارای اطلاعات منحصر به فرد در سه زمینه اصلی میباشد. 1- مشخصات تایر مشخصات اصلی تایر شما را بیان می کند: • پهنای تایر عرض تایر که با مسیر در تماس می باشد. • نسبت ارتفاع دیواره به پهنای تایر یا همان نسبت منظر

انواع ساختار تایر

tsh03

بطور کلی تایرها از لحاظ نوع ساختار به دو گروه اصلی تقسیم میگردند   ۱- بایاس   ۲- رادیال ۱ – تایرهای بایاس :  در این دسته از تایر ها امتداد نخهای لایه با خط مرکزی تایر زاویه مورب می سازد و قرار گیری لایه ها روی یکدیگر به صورت ضربدری می باشد . جنس