• +TL535S
    • +TL535S
    • +TL535S

    • * عملکرد بسیار عالی در شرایط سخت عمرانی و فعالیت های معدنی به لطف ساختار بسیار قدرتمند. * دارای آج عمیق و مقاوم در برابر برش و خوردگی احتمالی در شرایط سخت کارگاهی. * دارای استحکام و پایدارای بسیار بالا بر روی سطوح مختلف عملیاتی. * قدرت کشش و چنگ زنی بسیار مطلوب. * دارای ساختار رادیال که از تحمل…
    • اطلاعات بیشتر