آزاد صادقی

شماره تماس

08733779616

زمینه فعالیت

سواری

آدرس

شهرک بهاران روبروی پارک علم و فناوری

برندها

TRIANGLE