امیر حسن پور شهلایی

شماره تماس

08338244982

زمینه فعالیت

سواری, کامیونی, راهسازی

آدرس

کرمانشاه خیابان عشایر مقابل پخش البرز مجموعه بازرگانی لاستیک حاج امیر شهلایی

برندها

TRIANGLE, JOYALL