بهمن حلاجیان

شماره تماس

01154281950

زمینه فعالیت

سواری, کامیونی

آدرس

کریم آباد فروشگاه لاستیک حلاجیان

برندها

TRIANGLE