حمید رضا قهار پور

شماره تماس

01132252526

زمینه فعالیت

سواری, کامیونی

آدرس

مازندران-بابل, بابل خ قایم شهر روبروی دفتر برق

برندها

TRIANGLE, JOYALL