علیرضا صالحیان شهرضا

شماره تماس

3153287260

زمینه فعالیت

راهسازی

آدرس

اصفهان،شهرضا،شهرک کارگاهی امیر کبیر ،فاز یک ، جنب تریلی سازی رضایی

برندها

TRIANGLE