مجتبی منصوری

شماره تماس

02155204520

زمینه فعالیت

کامیونی

آدرس

خیابان شهید رجائی جنوب سه راه خیر آباد مقابل کارخانه آرد اطلس فروشگاه اطلس

برندها

TRIANGLE