محمد ابراهیم عباسی امین

شماره تماس

02833553332

زمینه فعالیت

کشاورزی

آدرس

بلوار جمهوری اسلامی مقابل جایگاه پمپ بنزین رز

برندها

BKT