محمد رضا ناظمی

شماره تماس

0918600155908646331506

زمینه فعالیت

سواری, کامیونی

آدرس

جاده الیگودرزخ قدس روبروی پمپ بنزین قدیم شعبه 12

برندها

TRIANGLE, JOYALL