محمود رحیمیان

شماره تماس

04532643696

زمینه فعالیت

سواری, کامیونی

آدرس

اردبیل-گرمی-خ دکتر بهشتی-پایین تر از فرمانداری -لاستیک فروشی رحیمیان

برندها

TRIANGLE, JOYALL