میلاد خالدی

شماره تماس

08738724497

زمینه فعالیت

سواری, کامیونی

آدرس

خ امام خمینی روبروی اداره برق فروشگاه برادران خالدی

برندها

TRIANGLE